Corporate film

70 years in 30 seconds

Verhaal

Hoe ultrakort een verhaal verbeeld kan worden, laat deze film zien: in slechts 30 seconden overbruggen we ruim 70 jaren uit iemands leven, middels datgene wat ons allemaal het meest van alles drijft: passie.

In opdracht van Viattence